Skip to content

Konkurs Chopinowski w Narwie – Polak z Grand Prix

Od 2 do 9 lutego trwał 10. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Narwie (Estonia). Grand Prix konkursu zostało przyznane przyznano Adamowi Mikołajowi Goździewskiemu, 17-letniemu pianiście z Warszawy. Ze strony polskiej pieczę nad wydarzeniem sprawował Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i Towarzystwo im. F. Chopina.

Nagroda ufundowana została przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest nią wyprawa studyjna polskim szlakiem Chopina dla ucznia i nauczyciela. To jednak nie koniec, bowiem laureat otrzymał także 5000 dolarów, zaś jego nauczyciel 2000 dolarów, ta nagroda ufundowana zostala przez głównego sponsora. Pozostałe nagrody to zestawy płyt i książek chopinowskich przyznany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz komplet partytur.

Rozpoczęcie tegorocznej edycji konkursu miało miejsce w Zamku-Muzeum Narwy. Rozpoczęło się recitalem Anny Marii Stańczyk. Zaś 9 lutego w Sali Koncertowej odbył się Chopinowski Koncert Galowy.

W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło 61 młodych pianistów z 14 krajów świata (m.in. z Polski, Danii, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Chin, Egiptu, Azerbejdżanu, Białorusi, Armenii), występujących w trzech kategoriach wiekowych pianiści do 12 roku życia, od 13 do 15 lat, oraz w wieku 16-18 lat. Polskę reprezentowało 4 młodych pianistów, Estonię – 16.

Młodych pianistów oceniało jury, w którego skład weszli: Anna-Maria Stańczyk (Polska), prof. Lauri Väinmaa (Estonia), prof. Julius Andrejevas (Litwa), prof. Teppo Koivisto (Finlandia), prof. Julia Tiszkina (Rosja).

Red.