Skip to content

Grający lodowy fortepian

Wyrzeźbiono go z lodu w 2008 roku w Chinach. Był to pierwszy, a co najważniejsze – grający, lodowy fortepian świata. Projekt i budowa należały do miejscowej firmy architektury krajobrazu. Pierwszy raz publicznie instrument pokazano na 20. Międzynarodowej Wystawie Rzeźb Śniegowych w Harbinie.


fot. by Kopalnia Wiedzy / Interia

Fortepian odtwarzał automatycznie jeden z 30 wbudowanych klasycznych utworów.
Instrument był przezroczysty, jego klawisze zaś wykonano z lodu zabarwionego na niebiesko. Niestety wraz ze wzrostem temperatury instrument … roztopił się.
 

Red.